Hrvatski Cheerleading Savez

Temeljem članka 28. Statuta Hrvatskog cheerelading saveza sazivam
GODIŠNJU REDOVNU I IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE
u četvrtak, 28. prosinca 2023., s početkom u 13:00 sati.

Sjednica će se održati u , u prostorijama Zajednice športskih udruga grada Velike
Gorice, Gajeva 25, Velika Gorica.
Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći

Više informacija: Godišnja redovna i izborna sjednica skupštine


DNEVNI RED

 1. Otvaranje redovne sjednice skupštine, izbor radnog predsjedništva,
  zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Primanje klubova u punopravno članstvo
 5. Prihvaćanje Poslovnika o radu skupštine Hrvatskog cheerleading saveza
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje zapisnika s posljednje sjednice skupštine saveza
 8. Izbor izborne komisije
 9. Prijedlog izmjena i dopuna statuta Saveza – usklađenje sa Zakonom o sportu
  10.Prijedlog natjecateljskog pravilnika
  11.Izvješće predsjednika saveza
  12.Izvješće tajnika saveza
  13.Financijsko izvješće za 2023. godinu
  14.Plan rada za 2024. godinu
  15.Financijski plan za 2024. godinu
  16.Izbor članova Izvršnog odbora
  17.Razno