Hrvatski Cheerleading Savez

Temeljem članka 28. Statuta Hrvatskog cheerelading saveza sazivam IZVANREDNU IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE u nedjelju, 2. listopada 2022., s početkom u 13:00 sati.

Sjednica će se održati u Splitu, u Športskom centru Gripe, Osječka 11 (prizemlje, svečani salon).

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje izvanredne izborne sjednice skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Prihvaćanje Poslovnika o radu skupštine Hrvatskog cheerleading saveza
 5. Usvajanje dnevnog reda
 6. Usvajanje zapisnika s posljednje sjednice skupštine saveza
 7. Izbor izborne komisije
 8. Razrješenje dosadašnjih tijela upravljanja
 9. Izbor predsjednika Hrvatskog cheerleading saveza
 10. Izbor članova Izvršnog odbora Hrvatskog cheerleading saveza
 11. Izbor stegovne komisije
 12. Izmjene i dopune Statuta
 13. Izbor nadzornog odbora
 14. Razno

Pisani prijedlog kandidata za predsjednika saveza, članice Saveza su dužne dostaviti Savezu u roku koji je propisan Statutom Hrvatskog cheerleading saveza.

Prijedlog kandidata za članove Stegovne komisije i nadzornog odbora, članice Saveza su dužne dostaviti Savezu najkasnije 15 dana prije održavanja izvanredne izborne sjednice Skupštine.

U Splitu, 31. kolovoza 2022.                                                        Predsjednica Saveza:

                                                                                                          Slavica Donkov

Odgovori