Hrvatski Cheerleading Savez

Hrvatski cheerleading savez je 12. i 13. Lipnja 2021. godine organizirao seminar za trenere I trenerice cheerleadinga i performance cheer. Predavači na seminaru su bili Matej Trilar I Katarina Cafnik.

Odgovori