Hrvatski Cheerleading Savez

Hrvatski cheearleading savez

Hrvatski cheerleading savez (HCS) osnovan je 29. srpnja 2008. godine u Splitu, pod tadašnjim nazivom Zajednica udruga cheerleadinga Hrvatske.
Savez je član Svjetske unije – Internation cheer union (ICU) i Europske unije – European cheer union (ECU).
22. prosinca 2015. godine HCS dobiva status privremenog člana u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a u prosincu 2017. godine dobiva status pridruženog člana HOO-a.

Predstavnici klubova članica

Slavica Donkov

Suzana Tomaš

Slavica Donkov
Ivana Šaškor
Lana Hukman
Suzana Tomaš

Ciljevi
Saveza

Ciljevi Saveza su razvitak i promicanje hrvatskog cheerleadinga, stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u  heerleadingu putem obuke trenera, seminara i natjecanja, razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članica,
ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje, promicanje odgojnih zadaća u sportu u duhu fair-play-a te promicanje olimpijskih ideala.